top of page

આપણે કઈ તરફ ?!

તમે સારા છો. તમે મજામાં છો. તમે સુંદર વાતો કરો છો. તમે જે કંઈ કરો છો તે અવનવું અને અદભુત હોય છે. તમે વાંચેલા આ વાક્યો ભાગ્યે જ સાંભળ્યા હશે, ખરું?! બીજાની સારી બાબતોને પ્રોત્સાહિત કરતા શબ્દો હવે ભાગ્યે જ આપણને પણ બોલવાનું મન થાય છે, સાચું ને? તમે મૌન થયા હશો. આપણે એવી દુનિયામાં સરી પડ્યા છીએ કે બીજાની સારી રીતભાત, વિચારો કે કાર્યોને માટે પ્રશંસારૂપ શબ્દો આપણા મુખે ઝટ આવતા જ નથી.

Want to read more?

Subscribe to vpeducare.com to keep reading this exclusive post.

17 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page